Møde med DBU

Hej alle sammen

Jeg har været til møde hos DBU, som vederlagsfrit vil køre vores nye turnering fra sæson 2015. Kampprogram vil blive udsendt medio marts til klubbernes kamp-fordelere (altså ikke til jer kontaktpersoner).

DBU står for dommerpåsætninger og afregner dommerhonorarer direkte til klubberne. Kampprogrammet og stillinger kan findes hos DBU. For at lette det hele mest muligt, tror jeg, at vi på vores hjemmeside www.SOBHorsens.dk vil lave et link til DBU, så Lars ikke behøver at lave dobbelt bogføring m.h.t. dette.

 


Lars kommenterer selv dette med :

Jeg vil gerne fortsætte SOBHorsens.dk hvad angår resultater og stillinger, men jeg kan godt se det fornuftige i at linke til jeres kampprogrammer, når nu de ikke bliver samlet ÈT sted, men rundsendt til hver enkelt klub. Det kan godt blive noget værre bøvl at få det samlet. Derfor har jeg tænkt mig at lave et link til hver enkelt klubs kampprogram hos DBU, så I alle har en knap, der linker direkte til netop jeres program. Dette kan jeg af gode grunde først gøre når alle programmer foreligger i marts.


 

DBU står for alle disciplinære problemer (karantæner o.s.v.) Turneringsmæssige problemer bliver bedømt af et nedsat udvalg, Heinrich Nielsen Horsens KFUM, Frank Laursen Rask Mølle og mig selv.

Ved evt. aflysning af kampe er fremgangsmåden at kontakte DBU Jylland region 3, Torben Bjerre, tlf.: 89399930, så vil han forsøge at bremse dommeren, hvis det er muligt.

Resultat-indberetning:

Efter hver kamp påhviler det hjemmeholdet at indberette resultatet til DBU så hurtigt som muligt. Hver kamp har et kamp-nummer, som skal bruges ved indberetningen.

Mit forslag er, at vi i denne nye turnering starter med en god og hurtig resultat-indberetning. Vælg på hvert hold 1-2 mand, som ved, hvordan det skal gøres, og få det så gjort i omklædningsrummet lige efter kampen. Der er kun 2 ting at huske: 1) kampnummeret og 2) ring til DBU på 70100550.

Inden længe kommer der en fuldstændig opdateret liste med kontaktpersoner med navne, mobilnumre og mail-adresser.

God Jul og Godt Nytår

Gert Mandrup, HFS